maandag 7 Januari

Beste Buurtgenoten

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Jaarvergadering op maandag 7 Januari 2019
We beginnen deze avond om 20.00 uur bij Café Die Twee
Hier worden we ontvangen met koffie en worstenbrood, en is er de gelegenheid elkaar een goed 2019 toe te wensen.

Agenda o.a.

1 Opening door de voorzitter.
2 Jaarverslag door secretaris.
3 Financieel verslag door penningmeester
4 Pauze
5 Programma
6 Rondvraag

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Tot ziens op maandag 7 Januari

Comments are closed.