Een vitaal buitengebied

Zoals u wellicht al heeft gehoord, of (bijvoorbeeld in de Zundertse Bode) heeft gelezen, is de gemeente Zundert enige tijd geleden gestart met de Pilot Vitaal Buitengebied. Daarbij is 1 van de aangewezen gebieden: Breedschot e.o.. De kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in het buitengebied zijn, mede door de Dorpsraad, in kaart gebracht en hiermee zijn werkgroepen aan de slag gegaan.

Deze pilot staat los van onze buurtvereniging. Maar in onze jaarvergadering van afgelopen maandag, 13 januari, hebben wij Peter Reiters van de Dorpsraad de gelegenheid gegeven hierop een toelichting te geven.

Toen kwam de wens naar voren om door de gemeente persoonlijk geïnformeerd te worden bij mogelijke ontwikkelingen.

U kunt op de volgende manieren op de hoogte blijven:

Het bestuur wil in deze pilot geen actieve rol spelen of standpunt innemen, omdat het veelal gaat om individuele belangen. Deze brief is dan ook puur informatief. Voor vragen hierover kunt u dus niet bij ons terecht, maar bij de Dorpsraad: Peter Reiters: info@deruyterhof.nl

Hartelijke groet,

Het bestuur van Buurtschap de Kruispad

Comments are closed.