Algemene jaarvergadering maandag 13 Januari 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Jaarvergadering op
maandag 13 Januari 2020
We beginnen deze avond om 20.00 uur bij Connie’s Cafe
Hier worden we ontvangen met koffie en worstenbrood, en is er de gelegenheid elkaar een goed 2020 toe te wensen.

Agenda o.a.

1 Opening door de voorzitter.
2 Jaarverslag door secretaris.
3 Financieel verslag door penningmeester
4 Gouden Bruiloften
5 Pauze
6 Vitaal buitengebied
7 Programma
8 Rondvraag

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Comments are closed.