Algemene Jaarvergadering 2023

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Jaarvergadering op maandag 9 Januari 2023
We beginnen deze avond om 19.30 uur bij Connie’s Cafe


Hier worden we ontvangen met koffie en worstenbrood, en is er de gelegenheid elkaar een goed 2023 toe te wensen.
Agenda o.a.
1 Opening door de voorzitter.
2 Jaarverslag door secretaris.
3 Financieel verslag door penningmeester
4 Pauze
5 Programma
6 Rondvraag

Comments are closed.