Agenda

Op de algemene jaarvergadering van januari 2022 is besloten en aangegeven om diverse activiteiten te organiseren. Hieronder het overzicht;
ACTIVITEITEN 2022
19 MAART NATIONALE OPSCHOONDAG (www.nederlandschoon.nl)
10 APRIL PAASEIEREN ZOEKEN
6 JUNI 2E PINKSTERDAG, WANDELTOCHT, GLUREN BIJ DE
BUREN
14 AUGUSTUS BARBECUE, ORGANISATIE DOOR KRUISPAD,
OVERASEBAAN EN STROOMSTRAATJE
….OKTOBER FIETSTOCHT
… NOVEMBER SINTERKLAASAVOND