Petitie tegen windmolens in en nabij het pas aangelegde natuurgebied Breedbroeken aan de Zandstraat – Bovenheining

Beste buurtgenoten,
Veel van onze buurtbewoners maken zich zorgen over de mogelijke plaatsing van windmolens in het pas aangelegde natuurgebied de Breedbroeken.
Mocht u zich hierover ook zorgen maken, dan willen wij u attenderen op de mogelijkheid hier tegen te protesteren middels de ondertekening van een petitie op https://petities.nl/petitions/geen-windmolens-in-en-rondom-breedbroeken-te-rijsbergen?locale=nl .
Dit is een petitie op initiatief van enkele bewoners uit de Zandstraat. Namens hen deed Paul Vangeel ons het verzoek deze mogelijkheid aan de medebuurtbewoners kenbaar te maken, en hen te steunen door middel van het ondertekenen van deze petitie.
Deze petitie wordt automatisch naar de Provincie Noord-Brabant gezonden.
Bestuur buurtschap de Kruispad.

Comments are closed.