Privacyprotocol

Buurtschap de Kruispad werkt conform onderstaand privacyprotocol:

 • We beheren enkel persoonsgegevens die de bewoners ons zelf aanleveren, en gebruiken deze gegevens alleen voor zaken waarvoor de bewoner zelf toestemming geeft.
  Het betreft naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, en indien jonger dan 16 jaar, de geboortedatum.
  Deze gegevens worden gebruikt om incidenteel nieuwsbrieven of overige informatie toe te sturen en/of deelname aan activiteiten te bevestigen. De geboortedatum van minderjarigen gebruiken we om gericht activiteiten te kunnen organiseren, en deze jeugdigen hiervoor uit te nodigen.
  Alle bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens.
 • De contactpersonen hebben enkel toegang tot adressen en telefoonnummers van de bewoners waarvoor zij contactpersoon zijn.
 • De webbeheerder heeft toegang tot namen en adressen van degenen die toestemming hebben gegeven voor vermelding van naam en adres op de plattegrond op de website www.buurtschapdekruispad.nl, en tot de e-mailadressen van degenen die aangegeven hebben digitale nieuwsbrieven te willen ontvangen.
 • De coördinator van de buurtpreventie en de beheerder van de whatsappgroep van de buurtpreventie hebben toegang tot telefoonnummers van degenen die zich aangemeld hebben voor deze whatsappgroep. De deelnemers kunnen het telefoonnummer zien van degene die een whatsapp naar deze whatsappgroep stuurt.
  Tevens heeft de coördinator toegang tot de e-mailadressen van de preventisten.
 • Alle bestuursleden, contactpersonen, de webbeheerder, de coördinator buurtpreventie en de beheerder van de whatsappgroep van de buurtpreventie, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op hun privé-computer. Bij een data-lek of het vermoeden daarvan, zullen zij dit direct melden bij het bestuur, die dit direct zal melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Nieuwe bewoners zal gevraagd worden een aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen, waarin aangegeven kan worden welke persoonsgegevens wij mogen beheren, en voor welke doeleinden we deze gegevens mogen gebruiken.
 • Op verzoek van de bewoner zullen de persoonsgegevens worden aangepast of gewist.
 • De gegevens van vertrekkende bewoners zullen worden gewist. Het nieuwe adres wordt, indien de vertrekkende bewoners dit doorgeven, bewaard en enkel gebruikt om oud-buurtgenoten uit te nodigen bij bijzondere gelegenheden.
 • Bewoners kunnen zich zelf aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief.
 • Cookies
  Op buurtschapdekruispad.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies . Deze zorgen ervoor dat de website correct functioneert.
  Social Media-, tracking- en marketing cookies worden niet gebruikt op de website